„Не можете да използвате Facebook в момента
В момента преглеждаме подадените от вас данни.

Непрестанно се грижим за защитата на общността, така че дотогава няма да можете да използвате Facebook.“

С този бланкетен надпис,
много от приятелите ни са блокирани във Facebook.

Обикновено това ставало, след като публикуват критичен за Борисов коментар,
във faktor.bg…

Кой сте вие faktor.bg?

„И ще познаете истината,
и истината ще ви направи свободни.”
(Иоан 8:32).