В Османската империя, българите са имали право на местно самоуправление.
А в Руската империя, мужиците крепостни роби,
са живеели в землянки и са ги продавали, като добитъка.

В Османската империя, българите са имали право на културна и стопанска инициатива.

„И ще познаете истината,
и истината ще ви направи свободни.”
(Иоан 8:32).

3-ти май,
1870-та година.

В Цариград е образувано първото печатарско и книгоиздателско сдружение.
Под името „Българско печатарско дружество Промишление“.
Основатели са Петър Карапетров и няколко работника печатари от печатницата на Петко Славейков и Иван Найденов.

Целта на сдружението е да се улесни печатането на книги на български и разпространяването им по българските земи.
Сдружението издава над тридесет книги, повечето преводни.
Сдружението поддържа собствена книжарница в Цариград.
Сдружението издава научно-политическото списани Ден, всичко 29 броя.