ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

1-ви май,
1873-та година.
В Сливен се ражда Петър Козаров.

Ботаникът и стопански деец Петър Козаров,
завършва естествени науки в Лайпциг.
Петър Козаров е основател на Опитната станция в Русе, а после и в София.
Петър Козаров допринася за въвеждането на земеделските застраховки. Земеделието е „фабрика“ под открито небе…