ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

1-ви май,
1920-та година.

Зеленият комунист, сопаджията Александър Стамболийски образува първият си кабинет.
Само от представители на БЗНС-селяните, спечелили изборите със сопите.

Ето как рисуват столичните вестници, тогаващната обстановка:

„Новият кабинет встъпи в изпълнение на своите задачи,
при ясно изразеното му недоверие от мнозинството на народа,
и при открита война със всички партии,
при вражда със всички държавни и общински служители,
и при омразата на една голяма част от офицерството.“

Провали се Радомирската ССР на Стамболийски.
Стамболийски няма да успее да направи от България и селска ССР.
Родолюбивото офицерство няма да допусне това…

„И ще познаете истината,
и истината ще ви направи свободни.”
(Иоан 8:32).