Брифинг било, а Мутафчийски е седнал, като на седянка!
И на „брифинга“ са допускани само журналисти, дресирани папагали-„мисирки“!

Някой от вас да е виждал заразен, или умрял от корона-вирус?

Повтаря се същото, както с бежанците!
Никой не е виждал в България жив бежанец,
но с клюки и с телевизора, ни побъркаха с „бежанците“!

Лъжат ни, и ни психясват, като партийни секретари!

От страх!
Изкъртиха даже и пейките от парковете!