ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

30-ти април,
1861-ва година.

В Османската империя, българите са имали право на местно самоуправление.
А в Руската империя, мужиците са живеели в землянки и са ги продавали, като добитъка.

Пловдивската община свиква събор от 200 миряни и 60 свещеници.
За да създадат нова организация на общината.
След отказа и от Цариградската гръцка патриаршия, обявен преди месец на 3-ти март.

Уредбата на Пловдивската община става образец и за другите български общини.

„И ще познаете истината,
и истината ще ви направи свободни.”
(Иоан 8:32).