ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР

29-ти април,
1893-та година.

В София се ражда Елисавета Любомирова Белчева.

По късно се утвърждава като най-голямата българска поенеса под името Елисавета Багряна.

Стиховете на Елисавета Багряна, печатани в Златорог, публикувани в стихосбирки:
Вечната и святата
Звезда на моряка
Сърце човешко,
създават епоха във всебългарската култура.

Стиховете на Елисавета Багряна са перли в огърлицата на всебългарската поезия.

През 1919 г. Багряна сключва брак с офицера Иван Шапкарев.
Лиза се измъчва в тази среда, творческите й амбиции и вродена волност на характера,
която заема централно място в по-късното й творчество, се оказват заклещени в капан.
И младата жена взема едно от най-осъжданите решения в живота си – изоставя съпруга и сина си Любомир.

Елисавета заминава за Германия, където остава една година. Когато се връща, заживява отделно.

Датата е 16 април 1925 г. – денят на атентата в църквата „Света Неделя“.
Йордан Василев, съпруг на Блага Димитрова, разказва:

„Макар и разделени, той кавалерски я придружава и помага.
На връщане минават край църквата „Света Неделя“, защото той като офицер е длъжен да присъства там на погребението на генерал.
На входа на църквата дежурният офицер го връща – опелото вече е започнало, а най-важното – в своето разстроено състояние
той е забравил да си вземе задължителните офицерски принадлежности: пелерина и ръкавици.
След като той се отдалечава, трясва страхотен гърмеж – атентатът.
И полк. Шапкарев добави с мъка:
„Лиза ме направи нещастен, но ми спаси живота!“

Елисавета Багряна умира на 23 март 1991 г. в София във старчески дом.
Месец преди да навърши 98 години.

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР

„И ще познаете истината,
и истината ще ви направи свободни.”