ИЗЯЩНИ И МЪДРИ МИСЛИ НА ХАЛИЛ ДЖУБРАН

Поет, художник, мистик и автор на „Пророкът“ (една от най-четените книги през ХХ век), Халил Джубран (1883–1931)
се е превърнал в легенда на нашето време.
Последователи от целия свят намират вдъхновение в неговите вечни истини , обединяващи Изтока и Запада в царството на любовта, вярата и природната красота.

Ето част от неговите красиви и проникновени мисли…

1.Очевидното е онова, което ни убягва дотогава, докато някой не го изрази простичко.

 1. За да се разкрие истината, потребни са двама – един, за да я изкаже, и друг, за да я разбере.
 2. Обичайте се, но не превръщайте в окови любовта. Тя нека е морето между бреговете на душите ви.
 3. До зората не можеш да стигнеш от другаде освен по пътя на нощта.
 4. Колкото по-дълбоко дълбае скръбта в душата ви, толкова повече радост може да побере тя.
 5. Най-окаяният измежду хората е онзи, който превръща мечтите си в сребро и злато.
 6. Когато си гърбом към слънцето не виждаш друго освен сянката си.
 7. Да работиш, означава да даваш израз на своята любов. И ако не можеш да работиш с любов, а изпитваш непреодолима омраза,
  то по-добре веднага зарежи работата си и иди пред храма, където да просиш милостиня от онези, които работят с любов.
 8. Дължиш повече от злато на оногова, който ти служи. Дай му сърцето си, или на свой ред му служи.
 9. Как можеш да пееш, ако устата ти е пълна с храна?
 10. Мъжете, които не прощават на жените дребните им прегрешения, никога не ще се радват на големите им добродетели.
 11. Любовта и съмнението никога не си продумват.
 12. Щедростта не е да ми даваш това, което ми е нужно повече отколкото на теб, а онова, което на теб ти е нужно повече, отколкото на мен.
 13. Странно е, че всички ние браним кривото у нас по-ревностно отколкото правото.
 14. Ние избираме радостите и скърбите си дълго преди да сме ги изпитали.
 15. За пътищата костенурките могат да кажат повече отколкото зайците.