23 януари 1904 г.

— Приет е Закон за университета, който преобразува Висшето училище в София в Български университет
„Братя Евлоги и Христо Георгиеви от Карлово” (дн. Софийски университет „Св. Климент Охридски“)