ИЗБОРЕН КОДЕКС
Чл. 23. (1) Избирателните списъци се съставят от общинските администрации по населените места, в които се води регистър на населението,
и се подписват от кмета на общината, съответно от кмета на кметството или от кметския наместник, и от секретаря на общината.
Чл. 24. (1) Избирателните списъци се съставят поотделно за всяка избирателна секция.
Чл. 26. (1) (Изм. – ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) Избирателните списъци, включително част I на избирателните списъци,
се отпечатват въз основа на Националния регистър на населението от Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“
в Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
Чл. 28. (1) Избирателните списъци в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги се съставят и подписват от ръководителя на заведението, дома или друга специализирана институция.

Нещо неясно?
И как тогава ще се обясни разминаването с милиони в предадените от ЕСГРАОН списъци на ЦИК, от получените от същия ЕСГРАОН в ЦИК списъци?
Освен с фалшификацията от много тесен кръг „посветени“ там горе?
И с полезните идиоти надолу по веригата?
И с най-полезните идиоти, най-отдолу на веригата-самите ИЗБИРАТЕЛИ,
които нищо не подозират.
Милионите фалшифицирани избиратели, за заблуда са наричани с мистериозното „мъртви души“.
При социализмът се фалшифицираха изборите и се отчиташе изборна победа на БКП с 99,99%.
Сега при хибридната демокрация се фалшифицират изборите и се отчита изборна победа на креатурите на БКП с точно толкова %-та,
колкото е необходимо за статуквото.
И това е очевидно, от разминаването със стотици хиляди в списъците на ЕСГРАОН и отчетените от ЦИК , уж въз основа на
същите списъци на ЕСГРАОН.
Стига избори по комунистически!
Призоваваме Нинова и Борисов!
Призоваваме всички в Народното събрание!
За радикални демократични промени в избирателният закон:

1./ Премахване прага на преференците.
2./ Активна регистрация на избирателите.
3./ Гласуване и по пощата.

Призоваваме и всички данъкоплатци, които издържат цялата държава, да не гласуват на никакви избори,
докато не се изпълнят горните искания.
Не искаме да сме формален член на ЕС и НАТО!
Стига да сме послушно стадо!
СТИГА!