Ние настояваме за край на политическото издевателство с пародийното гласоподаване,
измамно наричано избори.
Ние настояваме за повече демокрация и законност.
В Конституцията на РБ, недвусмислено е записано, че властта произтича от и принадлежи на народа,
а не на партийните централи и лидерите им.
Ситуацията с властта е същата от ДС-ти ноември и до днес.
Независимо от политическите си и партийни пристрастия, не желаем повече изборът ни да е СРЕЩУ някого и срещу нещо.
Искаме да избираме някого ЗА нещо.
Искаме държавност за данъкоплатците.
Искаме правова държава за всички граждани.
Искаме да имаме нормалност за всички нормални хора.

Стига авторитаризъм-бойковизъм!
Стига контрол върху медиите от Борисов и Пеевски!
България е член на 28-те от ЕС.Позорно е тоталитарното 111-то място по свобода на мисълта,словото и медиите!

Преустановянето на пост-комунистическите практики
е невъзможно :
1./Ако бюлетина, без отбелязана преференция, продължава да се брои за валидна.
2./Ако не се премахне прагът на преференцията.

КУРАЖ!
Не се страхувайте от кремъльоньоните и от путиниста Бойко Бекапето!
God bless Bulgaria !!!
God bless EU !!!
God bless NATO !!!
God bless USA !!!