ОБЯВА:

Не е корупция, а трампа!

Изряден държавен служител съм на ГЕРБ вече трети мандат.

По всяко време заменям канцеларски скоч с

шотландски.